U Utorak 14.03.2023. godine u Učilištu Invictus u Zagrebu, adresa: Dubečka 94, s početkom u 10:00 sati održati će se prva radionica o projektu „Pomoć starijima grada Zagreba“. (UP.02.1.1.16.0191.) koji provodi MNK Zagreb Gimka.

Razdoblje provedbe projekta je od 11.08.2022. do 11.04.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.285.000,00 kn a Europski socijalni fond u sufinancira projekt u iznosu od (85%) a Republika Hrvatska u iznosu od (15%).

Na prvu konferenciju će biti pozvana šira javnost putem objave na internet stranici projekta te podjelom letaka.

Projekt zapošljava 26 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem čime im se smanjuje rizik od siromaštva, povećava njihovu socijalnu uključenosti i konkurentnost na tržištu rada, te ujedno potiče socijalnu uključenost i povećava razinu kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i osoba u nepovoljnom položaju), pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Na prvoj radionici će biti predstavljen projekt koji je podijeljen u dva projektna elementa.

Prvi element projekta nosi naziv „Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.Zapošljavaju se žene pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjericepomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

Treći element projekta zove se „Promidžba i vidljivost“ i traje tijekom cijelog projekta odnosno 8 mjeseci. Izraditi će se internet stranica, letci o projektu, roll-up banner.

Ciljane skupine projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine ulokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnices odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, a specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena njihovim zapošljavanjem čime će se povećati njihovo socijalno uključivanje u lokalnoj zajednici, smanjiti će se njihov rizik od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Partneri u projektu su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
  • Centar za socijalnu skrb Zagreb

Pokazatelji projekta su:
CO01 nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 26 pripadnica ciljanih skupina zaposlene 6 mjeseci i pružaju usluge krajnjim korisnicima.

UP.02.1.1.16-01 broj krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnosti: minimalno 156 korisnika.

Veselimo se vašem dolasku!

Slične novosti