U Petak, 22.07.2022. godine u Avant Garden u Zagrebu, adresa: Magazinska 16, s početkom u 10:00 sati održana je 6. radionica o projektu „Podrška starijima“. (UP.02.1.1.13.0436.) koji provodi MNK Zagreb Gimka.

Razdoblje provedbe projekta je od 08.07.2021. do 08.01.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.857.100,00 kn a Europski socijalni fond u sufinancira projekt u iznosu od 1.578.535,00 kn (85%) a Republika Hrvatska u iznosu od 278.565,00 kn (15%).

Na 6. konferenciji sudjelovalo je 30-ak pripadnika šire javnosti te pojedine žene zaposlenice na projektu zajedno s krajnjim korisnicima. Isto tako, na radionicu su došle neke od žena koje su zainteresirane za rad na projektu te čekaju svoju priliku. Radionica je uspješno nastavila promidžbu projekta nakon već odrađenih 5 radionica, te smo primjetili da je javnost sve više zainteresirana za sam projekt. Udruga je već dobila desetke poziva od žena pripadnica ciljane skupine koje su izrazile zainteresiranost da bih se priključile radu naše udruge te postale dio projekta. Isto tako se javljaju i starije osobe koje su također zainteresirane za sudjelovanje u projektu. Njihovi upiti će se uzeti u obzir te će se u skladu s našim mogućnostima i postupiti.

Projekt zapošljava 20 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem čime im se smanjuje rizik od siromaštva, povećava njihovu socijalnu uključenosti i konkurentnost na tržištu rada, te ujedno potiče socijalnu uključenost i povećava razinu kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i osoba u nepovoljnom položaju), pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Natječaj za naziv radnog mjesta „radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ objavljen je u Utorak 27.07.2021. Prijavni obrazac, kao i sve druge informacije o natječaju, te popis potrebne dokumentacije, mogu se pronaći na adresi poslodavca (Jagićeva 7, 10 000 Zagreb).

Na 6. radionici predstavljen je projekt koji je podijeljen u tri projektna elementa.

Prvi element projekta nosi naziv „Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.Zapošljavaju se žene pripadnica ranjivih skupina u periodu do 12 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjericepomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

Drugi element projekta je „Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine“ kroz koji će žene biti osposobljene za zanimanje koje je traženo na tržištu rada. Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja osposobiti će se 20 pripadnica ciljnih skupina što će uvelike utjecati na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Treći element projekta zove se „Promidžba i vidljivost“ i traje tijekom cijelog projekta odnosno 18 mjeseci. Izraditi će se internet stranica, letci o projektu, roll-up banner, te će se održati 8 radionica o projektu.

Ciljane skupine projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine ulokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnices odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, a specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena njihovim zapošljavanjem čime će se povećati njihovo socijalno uključivanje u lokalnoj zajednici, smanjiti će se njihov rizik od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Partneri u projektu su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb
  • Centar za socijalnu skrb Zagreb

Pokazatelji projekta su:
CO01 nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 20 pripadnica ciljanih skupina zaposlene 12 mjeseci i pružaju usluge krajnjim korisnicima.

UP.02.1.1.13-01 broj pripadnica ciljane skupine uključenih u obrazovne aktivnosti: 20 pripadnica ciljanih skupina osposobljeno za zanimanje koje je traženo na tržištu rada

UP.02.1.1.13-02 broj krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnosti: minimalno 120 korisnika.

Slične novosti