U Ponedjeljak 23.05.2022. godine u Avant Garden u Zagrebu, adresa: Magazinska 16, s početkom u 10:00 sati održati će se  druga radionica o projektu „Podrška starijima“. (UP.02.1.1.13.0436.) koji provodi MNK Zagreb Gimka.

Razdoblje provedbe projekta je od 08.07.2021. do 08.01.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.857.100,00 kn a Europski socijalni fond u sufinancira projekt u iznosu od 1.578.535,00 kn (85%) a Republika Hrvatska u iznosu od 278.565,00 kn (15%).

Na drugu konferenciju će biti pozvana šira javnost putem objave na internet stranici projekta te podjelom letaka. Nakon uspješno odrađene uvodne radionice o projektu gdje smo članove šire javnosti (15tak sudionika) upoznali s ciljevima projekta, na ovoj radionici ćemo nastaviti upoznavati javnost s našim radom.

Projekt zapošljava 20 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem čime im se smanjuje rizik od siromaštva, povećava njihovu socijalnu uključenosti i konkurentnost na tržištu rada, te ujedno potiče socijalnu uključenost i povećava razinu kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i osoba u nepovoljnom položaju), pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Natječaj za naziv radnog mjesta „radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ objavljen je u Utorak 27.07.2021. Prijavni obrazac, kao i sve druge informacije o natječaju, te popis potrebne dokumentacije, mogu se pronaći na adresi poslodavca (Jagićeva 7, 10 000 Zagreb).

Na drugoj radionici će biti predstavljen projekt koji je podijeljen u tri projektna elementa.

Prvi element projekta nosi naziv „Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.Zapošljavaju se žene pripadnica ranjivih skupina u periodu do 12 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjericepomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

Drugi element projekta je „Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine“ kroz koji će žene biti osposobljene za zanimanje koje je traženo na tržištu rada. Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja osposobiti će se 20 pripadnica ciljnih skupina što će uvelike utjecati na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Treći element projekta zove se „Promidžba i vidljivost“ i traje tijekom cijelog projekta odnosno 18 mjeseci. Izraditi će se internet stranica, letci o projektu, roll-up banner, te će se održati 8 radionica o projektu.

Ciljane skupine projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine ulokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnices odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, a specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena njihovim zapošljavanjem čime će se povećati njihovo socijalno uključivanje u lokalnoj zajednici, smanjiti će se njihov rizik od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Partneri u projektu su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb
  • Centar za socijalnu skrb Zagreb

Pokazatelji projekta su:
CO01 nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 20 pripadnica ciljanih skupina zaposlene 12 mjeseci i pružaju usluge krajnjim korisnicima.

UP.02.1.1.13-01 broj pripadnica ciljane skupine uključenih u obrazovne aktivnosti: 20 pripadnica ciljanih skupina osposobljeno za zanimanje koje je traženo na tržištu rada

UP.02.1.1.13-02 broj krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnosti: minimalno 120 korisnika.

Slične novosti